Moda na legalne zbieranie danych

 

WSZYSTKICH NAS OPANOWAŁA MODA NA ZBIERANIE DANYCH O KLIENTACH. ROBIMY TO W INTERNECIE, W SKLEPACH I PRZEZ RÓŻNORODNE AKCJE MARKETINGOWE. CHCEMY LEPIEJ POZNAĆ POTRZEBY KLIENTÓW I PRZYGOTOWAĆ NASZĄ OFERTĘ SPECJALNIE DLA NICH.

 

Sprawa wydaje się oczywista – przy dużej podaży towarów i usług trzeba bardziej zabiegać o klientów, bo bez dobrej obsługi odejdą do konkurencji. Jest dużo pomysłów na zdobywanie i utrzymanie klientów: promocje sprzedaży, loterie, programy lojalnościowe itp. Coraz częściej łączą się one ze zbieraniem danych osobowych od kupujących lub osób zainteresowanych danym produktem. W ten sposób powstają bazy danych osobowych, które należy chronić zgodnie z nowym prawem RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.16 w/s ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO dane osobowe).

Dlatego ochrona danych osobowych RODO wymaga teraz nowych rozwiązań  i najlepiej zaufać w tej kwestii profesjonalistom np. procesorowi RODO. Wtedy ochrona danych osobowych będzie skuteczna i zgodna z prawem. Klienci coraz świadomiej selekcjonują informacje udostępniane do marketingowych baz danych osobowych oraz oczekują wzmożonej ochrony danych osobowych. Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z zaufania, jakie okazują mu konsumenci podpisujący zgody na wpisanie do baz danych osobowych. I co za tym idzie – RODO ochrona danych osobowych w firmie musi stanowić jeden z najważniejszych obszarów działań prawników, specjalistów IT czy managerów ds. marketingu lub sprzedaży. Przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych regulują zasady gromadzenia bazy danych osobowych i ochrony danych osobowych, natomiast do obowiązków przedsiębiorców należy bezwzględne przestrzeganie tych regulacji. Baza danych osobowych pozwala zwiększyć wyniki sprzedażowe i lepiej dopasowywać komunikację marketingową do grup docelowych. Z drugiej strony wyciek danych w wyniku niewiedzy lub niezamierzonych awarii technicznych może przynieść katastrofalne skutki wizerunkowe i prawne. Dlatego hasło RODO ochrona danych (RODO dane osobowe) jest tak ważne. Bazy danych osobowych i idący za tym obowiązek przestrzegania praw konsumentów świadczą o jakości i etyce działań marketingowych.

Sporo firm wie o tym i dlatego coraz częściej spotykamy poprawnie przygotowane kupony, ankiety, formularze WWW z odpowiednimi formułkami, w których osoba udostępniająca swoje dane zaznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Najczęściej pod wpływem emocji związanych z zakupami konsumenci szybko wypełniają kupon i w sposób przypadkowy odznaczają zawiłe i długie formułki-zgody. Część pozyskanych danych, mimo ich poprawności, nie może trafić do bazy danych. Powodów jest wiele. Nie ma podpisu na kuponie, nie ma zaznaczonej zgody na przesyłanie e-maili czy SMS-ów lub dane są nieczytelne.

DANE JAK PIENIĄDZE – DBAJ  O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

Można powiedzieć, że dane osobowe są jak pieniądze, bo mają (lub powinny mieć) wartość handlową dla firmy, która jest ich właścicielem. Jeśli jednak nie ma takiej świadomości, to często firmy i współpracuje z nimi agencje marketingowe koncentrują się wyłącznie na przeprowadzeniu komunikacji marketingowej. Pozyskanymi danymi mało kto się przejmuje, a tym bardziej ochroną danych osobowych. Nie jest dobrze, gdy klient i agencja marketingowa zapominają, że po zakończeniu akcji mają bazę danych klientów, która sama w sobie jest narzędziem do zarabiania pieniędzy. Im lepsza baza danych osobowych, tym większa jej wartość rynkowa dla właściciela. Szczególnie jeśli zamierza w oparciu o nią budować zaufanie i lojalność konsumentów w przyszłości.

Nieznajomość przepisów prawa (RODO dane osobowe) stwarza właścicielom baz danych osobowych zagrożenie utraty dobrej reputacji na rynku. Można tego skutecznie uniknąć, współpracując z doświadczonymi w ochronie danych osobowych, agencjami marketingowymi (procesor RODO). Outsourcing zarządzania bazą jest często dla firm tańszy od wdrożenia własnej polityki ochrony danych osobowych, zatrudnienia inspektora ochrony danych i ewentualnego kosztu postępowania administracyjno-prawnego. Często podczas dyskusji o bazach danych zadawałam moim rozmówcom pytanie: „Czy zdarzyło się Państwu otrzymać kiedyś pismo od Prezesa UODO? Jak rozwiązali Państwo ten problem?” Dla większości firm stanowiło to duży kłopot operacyjny, bo bez profesjonalnego pełnomocnika, aby odpowiedzieć na takie pismo, musieli się spotkać: prezes, prawnik, informatyk, dyrektor marketingu lub sprzedaży, oraz account z agencji marketingowej, która przygotowała akcję.

WIZJA JUTRA

Najczęściej do bazy danych chcemy przyciągnąć jak najwięcej osób. Warto zadać sobie pytanie – a co potem? Czym jedna promocja różni się od drugiej? Niuansami. Wszyscy przedsiębiorcy organizują akcje marketingowe i w podobny sposób pozyskują klientów do bazy danych. Za kilka lat konkursy promocyjne, loterie promocyjne i programy lojalnościowe staną się standardem na rynku, a konsumenci będą oczekiwali jeszcze większego zaangażowania firmy w ciekawą komunikację marketingową.

Dlatego mając swoją bazę, warto budować już teraz głębsze relacje z konsumentami, dając im możliwość rozwoju i wizji jutra. Zachęcam też do wykorzystywania własnej bazy danych do badań marketingowych, bo to najprostsze narzędzie do poznania odbiorców własnych produktów czy usług. Bazę danych warto ciągle aktualizować, wzbogacać o nowe informacje, ale przede wszystkim należy ją chronić! Profesjonalna ochrona danych osobowych to wyraz troski o komfort klienta i dbanie o jego prywatność. Ma to coraz większe znaczenie dla osób świadomych przysługujących im praw z racji bycia konsumentami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A RODO (RODO dane osobowe)

Co można stracić, jeśli zbiera się dane osobowe, ale się nie dba o nie? Sporo. Wiarygodność i dobry wizerunek na rynku, co zapewne ucieszy konkurencję, a mediom zapewni dobry temat na pierwsze strony gazet. RODO porządkuje kwestie dotyczące  ochrony danych osobowych na miarę XXI wieku.

 

Beata Horodniczy,
DCN Direct