Polityka prywatności DCN Direct Sp. z o.o.

DCN Direct Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności przetwarzanych danych osobowych. Dlatego DCN Direct przyjęła niniejszą Polityka prywatności. Można w niej znaleźć informacje m.in. w jakim celu i jakiego rodzaju zbierane są dane osobowe, jak są chronione, jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa (dalej: „Ty”, „Twoje”) danych osobowych jest DCN Direct Sp. z o.o. (dalej: „my”). Możesz kontaktować się z nami:

  • listownie na adres: ul. Goworowska 6 B, 03-353 Warszawa
  • mailowo: dcn@it.pl
  • telefonicznie: +48 22 832 40 51

2. Kategorie danych osobowych:

  • użytkownicy zapisujący się do bazy za pomocą formularza newslettera na stronie www.dcn.pl
  • pracownicy i współpracownicy firm będących z nami w obecnych i przyszłych relacjach biznesowych
  • osoby, które kontaktują się z nami w innych przypadkach (poprzez formularz na stronie www.dcn.pl, mailowo, telefonicznie, listownie, podczas spotkań i konferencji) lub z którymi to my kontaktujemy się (mailowo, telefonicznie, listownie, podczas spotkań i konferencji)
  • użytkownicy korzystający ze strony internetowej www.dcn.pl

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Poniższe tabele zawierają informacje dotyczące przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych w tym: rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych, sposób i powód ich wykorzystania, podstawę prawną przetwarzania oraz Twoje uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

3.1. Użytkownicy zapisujący się do bazy za pomocą formularza newslettera na stronie www.dcn.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłania newslettera, na który zapisałeś się na naszej stronie www.dcn.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na przekazywania drogą elektroniczną informacji na temat naszych usług, promocji i naszej działalności.
Źródło danych Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zapisu na newsletter na naszej stronie www.dcn.pl
Okres przechowywania Dane przetwarzamy do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Udostępnienie danych Dane udostępniamy naszym podwykonawcom realizującym zlecone przez nas usługi np. hosting, działania IT. Z naszymi podwykonawcami podpisaliśmy umowy, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z naszymi zaleceniami.
Przysługujące prawa

Masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu realizacji Twoich praw skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Możesz to zrobić poprzez link umieszczony w każdym wysyłanym przez nas newsletterze lub zgłaszając sprzeciw poprzez adres e-mail: IOD@dcn.it.pl

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. Możesz to zrobić poprze stronę www.uodo.gov.pl

3.2. Pracownicy i współpracownicy firm będących z nami w obecnych i przyszłych relacjach biznesowych

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś pracownikiem lub współpracownikiem firmy, z którą wiążą nas lub będą wiązały relacje biznesowe.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

– kontaktu w bieżących sprawach dotyczących np. realizacji umowy lub zlecenia, obsługi zapytań, przedstawiania ofert. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości kontaktu z naszymi kontrahentami,

– przekazywania informacji o naszej działalności i możliwości współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych z kontrahentami,

– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z umową z firmą, którą reprezentujesz lub której jesteś pracownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony i dochodzenia roszczeń.

Źródło danych

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub firmy, którą reprezentujesz lub której jesteś pracownikiem.

W przypadku przekazania danych przez Twoją firmę przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko, nazwę i adres firmy, służbowy adres e-mail i numer telefonu.

Okres przechowywania Dane przetwarzamy przez czas trwania umowy zawartej z firmą, którą reprezentujesz lub której jesteś pracownikiem. Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń.
Udostępnienie danych Dane udostępniamy naszym podwykonawcom realizującym zlecone przez nas usługi np. hosting, działania IT. Z naszymi podwykonawcami podpisaliśmy umowy, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z naszymi zaleceniami.
Przysługujące prawa

Masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację

W celu realizacji Twoich praw skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. Możesz to zrobić poprzez stronę www.uodo.gov.pl

3.3. Osoby, które kontaktują się z nami w innych przypadkach (poprzez formularz na stronie www.dcn.pl, mailowo, telefonicznie, listownie, podczas spotkań i konferencji) lub z którymi to my kontaktujemy się (mailowo, telefonicznie, listownie, podczas spotkań i konferencji)

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na otrzymane zapytanie w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą

– nawiązania i utrzymania kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Źródło danych

Dane otrzymaliśmy:

– bezpośrednio od Ciebie lub firmy, którą reprezentujesz lub której jesteś pracownikiem,

– ze źródeł ogólnodostępnych np. ze strony www Twojej firmy, pisma branżowego.

W przypadku przekazania danych przez Twoją firmę lub ze źródeł ogólnodostępnych przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko, nazwę i adres firmy, służbowy adres e-mail i numer telefonu.

Okres przechowywania

Dane przetwarzamy przez okres utrzymywania naszych relacji w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą

lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Udostępnienie danych Dane udostępniamy naszym podwykonawcom realizującym zlecone przez nas usługi np. hosting, działania IT. Z naszymi podwykonawcami podpisaliśmy umowy, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z naszymi zaleceniami.
Przysługujące prawa

Masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację

W celu realizacji Twoich praw skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. Możesz to zrobić poprzez stronę www.uodo.gov.pl

3.4. Użytkownicy korzystający ze strony internetowej www.dcn.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Wykorzystujemy dane zbierane za pomocą plików cookies w celu ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej w tym:

– dostosowania zawartości do Twoich preferencji

– zapewnienia bezpieczeństwa przeglądania strony

– analityki (statystyki) strony i polepszenia jakości świadczonych usług

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa usług.

Źródło danych Dane otrzymaliśmy z plików cookies zainstalowanych na Twoim urządzeniu np. komputer lub tablet.

W przypadku plików cookies używanych do analityki, korzystamy z technologii pochodzącej od naszego dostawcy usług – Google Analytics. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
https://policies.google.com/privacy

Okres przechowywania

Dane będą przetwarzane do momentu opuszczenia prze Ciebie strony lub zamknięcia przeglądarki. W przypadku analityki strony, dane będą przetwarzane przez czas określony w parametrach pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Udostępnienie danych Dane udostępniamy naszym podwykonawcom realizującym zlecone przez nas usługi np. hosting, działania IT. Z naszymi podwykonawcami podpisaliśmy umowy, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z naszymi zaleceniami.
Przysługujące prawa Masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.W celu realizacji Twoich praw skontaktuj się z nami.
Prawo wniesienia sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. Możesz to zrobić poprze stronę www.uodo.gov.pl

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wdrożyliśmy zabezpieczenia i procedury adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzania danych osobowych. Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

5. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować:

  • listownie na adres: ul. Goworowska 6 B, 03-353 Warszawa
  • mailowo: IOD@dcn.it.pl

Z Inspektorem ochrony danych możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

6. Polityka cookies

Pamiętaj, że oprócz powyższej Polityki prywatności opisującej przetwarzanie danych w naszej firmie, stosujemy również inne polityki w tym Politykę cookies.