dcn direct

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Liczymy na to, że zobaczysz w nas potencjał dla rozwoju swoich działań marketingowych.

Agencja DCN Direct specjalizuje się w komunikacji marketingowej, w której ważne są  wiarygodność, etyka działania, a także różnorodność form dotarcia.

Dlatego w erze cyfrowej nadal oferujemy tradycyjną wysyłkę pocztową!

resized_20191213_133847
Spotkanie zespołu 2019

Oto zalety przesyłki pocztowej, która trafia jako list do rąk własnych adresata:

– skupia uwagę odbiorców bardziej niż e-mail, może też generować większe zaangażowanie i mniejsze obawy (zależy od branży i grupy odbiorców)

– na wyjątkową okazję dobre jest specjalne działanie – warto czasem się wykosztować na list i wywołać u odbiorcy efekt Wow!

– pomaga wizerunkowo w nawiązywaniu i utrzymaniu dobrych relacji biznesowych

– działa jako wzmocnienie lojalności i buduje zaufanie klientów, gdy okazujemy wdzięczność za wsparcie inaczej niż automatycznym sms-em czy e-mailem. Jak? Poprzez imienne eleganckie podziękowanie, ekskluzywne zaproszenie, wyjątkową zachętę do dalszej współpracy, wysyłkę grobnego upominku albo próbki produktu.

– stanowi wyjątkowy element wieńczący akcję promocyjną jak konkurs czy loterię poprzez wysyłkę realnej nagrody do zwycięzcy.


Nasi klienci mogą liczyć na doradztwo przy cyfrowych jak i tradycyjnych kanałach dotarcia do konsumentów. 

W swojej misji agencja DCN Direct oswaja firmy z wymogami RODO (wcześniej GIODO).

Pomagamy je spełnić przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych konsumentów oraz przy obsłudze baz danych dla marketingu i sprzedaży.

DCN Direct jest polską firmą marketingową istniejącą od 1999 roku.

Przydatność
naszych usług

Praktyczne doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w marketingu

Gwarancja legalności przetwarzania danych osobowych

Zarządzanie bazami danych konsumentów w 1 miejscu

Sprawna obsługa loterii i konkursów

Digital marketing – obsługa akcji emailingowych i SMS-owych

Możliwość dotarcia do grupy docelowej poprzez tradycyjne przesyłki pocztowe

Obsługa małych akcji telemarketingowych

space-4967335_1280-2