Kontakt

Miły gościu naszej strony,
jeśli potrzebujesz więcej
informacji o naszych usługach

Miły gościu naszej strony,
jeśli potrzebujesz więcej
informacji o naszych usługach

kontaktuj się z Nami bezpośrednio:

Nasz zespół

Lidia Mosionek

dyrektor działu obsługi klienta
E-mail: dcn05[at]it.pl
Tel.: 501 005 907

Elżbieta Podbielska

kierownik oddziału logistycznego w Siedlcach
E-mail: dcnela[at]siedlce.it.pl

Beata Horodniczy

dyrektor generalny

E-mail: dcn03[at]it.pl

Inspektor Ochrony Danych w DCN Direct Sp. z o.o.:

Ewa Andraszek
E-mail: iod[at]dcn.it.pl

DCN Direct Sp. z o.o.

ul. Goworowska 6 B, 03-353 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000182915
Kapitał Zakładowy 50.000 PLN
NIP: 118-14-33-185
Regon: 014932320

Formularz kontaktowy

Zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem tego formularza

Nasza siedziba znajduje się …