In Aktualności
Żyjemy w świecie zaciętej konkurencji. Tysiące marek robi wszystko, by wyróżnić się na tle innych na rynku. Organizowanie konkursów i loterii promocyjnych staje się więc elementem marketingowych strategii wielu przedsiębiorstw. Te atrakcyjne dla konsumentów formy promocji stanowią doskonałe narzędzie do podnoszenia sprzedaży, budowania rozpoznawalności marki i angażowania klientów. A dostarczanie pozytywnych emocji w dużym stopniu przyciąga konsumentów do marki i buduje lojalność.

Organizacja konkursów i loterii promocyjnych to dziś zagadnienie prawne

W marketingu trzeba obecnie zachować dużą czujność i przestrzegać wielu regulacji prawnych. Szczególnie organizacja loterii promocyjnej to niemałe wyzwanie. Przede wszystkim ważne jest zrozumienie, że zasady organizacji konkursów, a szczególnie organizowanie loterii są regulowane przez przepisy prawne. Konkursy promocyjne ogłaszane często w mediach społecznościowych polegają na umiejętnościach uczestników i decyzji jury, natomiast organizowanie loterii promocyjnych zakłada, że wygrana to czysty przypadek. Loterie promocyjne w Polsce muszą spełniać wymogi zawarte w ustawie o grach i zakładach wzajemnych, konkursy nie są tak restrykcyjne, ale trzeba przestrzegać praw konsumenckich i kodeksu cywilnego.

Markowa akcja promocyjna to nie spekulacja

Jeśli chodzi o organizację konkursów, ważne jest, aby nie prowadziły one do manipulacji i naruszenia zasad panujących w konkretnych social mediach jak np. wymuszanie polubienia strony. Uczestnicy powinni zostać ocenieni na podstawie swoich rzeczywistych umiejętności lub wiedzy, a nie na podstawie przypadku. Organizatorzy muszą jasno określić zasady jego przeprowadzania w regulaminie. Informacje dotyczące nagród, warunków uczestnictwa i obowiązujących terminów powinny być dostępne dla wszystkich potencjalnych uczestników konkursu. Przy organizacji konkursów nagrody do kwoty 2000 zł są zwolnione z podatku dochodowego.
Organizowanie konkursów to domena wielu firm. Jednak wśród znanych ogólnopolskich marek bardziej prestiżowe od konkursów jest organizowanie loterii promocyjnych dla konsumentów.
Przed organizowaniem loterii organizatorzy muszą złożyć w Izbie Administracji Skarbowej (IAS) potrzebne dokumenty. Do tego dochodzi regulamin opisujący zasady, a także prawa i obowiązki organizatora i uczestnika loterii. Akcję można rozpocząć dopiero po otrzymaniu zgody z IAS.

Organizacja loterii promocyjnej to nie to samo co organizacja konkursu

Trzeba mieć na uwadze, że organizacja loterii to nie konkurs. Loteria promocyjna jest dużo bardziej skomplikowana poprzez swój schemat i obwarowania prawne. Wymaga zaplanowania wielu działań logistycznych, w tym dystrybucji w odpowiednim czasie produktów promocyjnych w sieciach i sklepach. Od momentu złożenia dokumentów IAS ma 60 dni na wydanie zezwolenia na organizację loterii. Jeśli w planie jest także urządzenie losujące, bo przewidujemy dużą liczbę nagród do wylosowania, to trzeba też zarejestrować to urządzenie w Urzędzie Celno-Skarbowym (UCS), a to także 30 dni oczekiwania na zaświadczenie.

Nie ma organizacji loterii bez długiej listy dokumentów i sporego budżetu

Wśród dokumentów niezbędnych do organizacji loterii promocyjnej są regulamin, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej organizatora loterii, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także z zapłatą należności celnych. Trzeba też mieć dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia źródeł finansowania loterii, dane członków zarządu, gwarancję bankową wypłaty nagród i kosztorys akcji.
Na budżet zorganizowania loterii promocyjnych mają wpływ czas trwania loterii, liczba i wartość nagród, liczba i sposób losowań oraz działania promocyjne i reklamowe. Ważną kwestią jest oznaczenie produktów biorących udział w loterii i opisanie zasad uczestnictwa w niej na specjalnej stronie internetowej, a także na materiałach promocyjnych. Planując budżet loterii, oprócz zakupu nagród, trzeba pamiętać także o opłacie na rzecz IAS 10% wartości nagród za uzyskanie zezwolenia, dodatkowo organizator pokrywa zwyczajowo wartość podatku dochodowego od osób fizycznych w imieniu zwycięzców przy nagrodach o wartości powyżej 2280 zł. Kolejny wydatek przy organizowaniu loterii to koszt gwarancji bankowej równoważnej wartości nagród przez okres trwania loterii plus pół roku po jej zakończeniu.
Nad organizacją loterii zwykle ma pieczę osoba z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia z przepisów o grach hazardowych i regulaminów gier. To gwarantuje organizatorowi prawidłowy przebieg loterii.
Jak widać, organizacja konkursów i loterii promocyjnych wymaga znajomości tematu oraz dbałości o prowadzenie tych akcji w sposób legalny i transparentny.
Dla zainteresowanych – agencja DCN Direct pomaga firmom przy tego rodzaju akcjach promocyjnych, nadzoruje, obsługuje i wysyła nagrody do zwycięzców.