MARKETING BEZPOŚREDNI Z BAZĄ DANYCH

Masowa wysyłka listów reklamowych, wysyłanie newslettera, e-mailingów, organizacja konkursów, pakowanie i wysyłka nagród wiążą się z administrowaniem danymi osobowymi i najczęściej w takiej sytuacji potrzebna jest wyspecjalizowana agencja marketinowa i procesor spełniający wymogi RODO. Dlaczego?

 

NOWE PRAWO – Procesor RODO

Od 25 maja 2018 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Są one zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie uchyliło stosowaną w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. W marketingu z wykorzystaniem bazy danych osobowych warto więc zadbać o wybór agencji marketingowej i procesora RODO, która zna się na rzeczy.

 

RÓŻNE PRIORYTETY

Przy przetwarzaniu danych osobowych często pojawia się potrzeba łączenia dość odległych od siebie kompetencji prawnych, marketingowych i informatycznych. Czy zdarzyło się Państwu otrzymać kiedyś pismo od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Żeby odpowiedzieć na takie pismo bez profesjonalnego pełnomocnika muszą się spotkać prezes, prawnik, osoba z IT, dyrektor marketingu lub sprzedaży, no i jeszcze account z agencji reklamowej, która wymyśliła akcję. Proszę być wyczulonym i wybierać do współpracy firmy, które mają doświadczenie w ochronie danych osobowych (procesor RODO) i dobrze radzą sobie w takich sytuacjach.

 

OPTYMALIZACJA RODO

Na coraz dojrzalszym rynku pojawiają się coraz bardziej skomplikowane sytuacje, w których np. po przejęciu firmy przez nowego właściciela pojawia się pytanie, co zrobić z istniejącą bazą danych? Kto jest jej właścicielem? Lub poradzić sobie z niewystarczająco efektywnym systemem do zarządzania bazą, problemem z jej obsługą, z eksportem oraz importem danych np. po przekazaniu CRM w ramach optymalizacji kosztów do innych regionów świata. Porozumienie na odległość bywa utrudnione porą dnia lub różną rzeczywistością i praktyką biznesową.

 

NIEWIEDZA

Trudnych sytuacji przybywa tak jak akcji marketingowych online, działań informatycznych, automatyzacji i cyfryzacji. Rozproszenie danych osobowych konsumentów na skutek organizacji konkursów dla jednej marki przez różne agencje, brak poprawnych formułek zgód na przetwarzanie danych osobowych, słaba kontrola liczby i jakości danych, brak bieżącego raportowania o zmianach w bazie danych czy pomijanie statystyk otwarć emaili prowadzą do nieefektywnych akcji i straty pieniędzy. Także do nieświadomego naruszania praw konsumentów przy zbieraniu danych osobowych.

 

OUTSOURCING

Można uniknąć tego wszystkiego współpracując z doświadczoną w ochronie danych osobowych agencją marketingową oraz procesorem działającym zgodnie z RODO. Outsourcing przetwarzania danych osobowych jest często dla firm tańszy od wdrożenia własnej polityki ochrony danych, zatrudnienia inspektora ochrony danych i kosztu postępowania administracyjno-prawnego. Dobra współpraca w zakresie zarządzania bazami danych i optymalizacji działań marketingowych prowadzi do powstania własnej wartościowej bazy danych. Umiejętne jej wykorzystanie aktywizuje klientów i budzi ich lojalność, co przekłada się na zwiększenie znajomości marki i lepszą sprzedaż.

Dziś zbieranie danych o preferencjach konsumentów jest działaniem strategicznym i przyszłościowym. Bazę danych można kupić od brokera, ale też można ją zebrać przy okazji organizacji konkursów, loterii czy dni otwartych. Własna baza danych jest ważnym źródłem informacji z rynku pod warunkiem, że potrafimy ją zbierać, używać do badań i analizować. Analiza dostępnych raportów oraz wyników własnych akcji sprawia marketerom wciąż sporo kłopotów. W trosce o budżet łatwo ulegają pokusie wydania mniejszej kwoty ma marketing wykorzystując tylko tańszą e-reklamę.

 

NOWE WRACA

Zarzucanie konsumentów e-reklamą działa słabiej niż jeszcze kilka lat wcześniej, gdy nowinki technologiczne świadczyły o dużych możliwościach firmy i jej innowacyjnym myśleniu. Obecnie większe firmy wracają do tradycyjnych narzędzi marketingu bezpośredniego jak pakowanie i foliowanie, masowa wysyłka listów czy mailing i częściej organizują konkursy promocyjne czy loterie promocyjne oraz optymalizują komunikację marketingową.

 

Beata Horodniczy