In Artykuły

JAK PRZEPISOWO ZORGANIZOWAĆ LOTERIĘ PROMOCYJNĄ?

 

Zastanawiasz się jak szybko podnieść sprzedaż? Jak przyciągnąć uwagę klientów?
Myślisz – konkurencja robi teraz loterię, to może i my zróbmy!
Brzmi prosto, ale loteria wymaga długiego przygotowania i nadzoru. I pierwsza podpowiedź jest taka – wybierz do współpracy sprawdzoną agencję btl, a unikniesz niepotrzebnych nerwów i stresu…

Warunki urządzania loterii określa ustawa o grach hazardowych. Loteria to gra losowa o wygranie pieniężne lub rzeczowe, której wynik zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Najbardziej popularne w branży marketingowej są loterie promocyjne.

Przed rozpoczęciem loterii promocyjnej należy złożyć w Izbie Administracji Skarbowej (IAS)  wymagane ustawą dokumenty. Do tego dochodzi rzecz najważniejsza, czyli regulamin opisujący zasady, a także prawa i obowiązki organizatora oraz uczestnika loterii. Akcja może się rozpocząć dopiero po uzyskaniu zgody z IAS na jej organizację. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w loterii mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające warunki regulaminu.

 Warto więc na etapie planowania loterii przeanalizować zasoby i możliwości techniczne, aby odpowiedzieć sobie na pytania, kiedy i na jakich zasadach jesteśmy w stanie zorganizować  i obsłużyć loterię promocyjną. Możemy to zrobić wg poniższych wytycznych.

 

  1. Czas

Loteria to nie konkurs. Wymaga dobrego zaplanowania wszystkich działań w tym dystrybucji produktów promocyjnych. IAS ma 60 dni na wydanie zezwolenia na organizację loterii od momentu złożenia dokumentów. Jeśli planujemy skorzystać z urządzenia losującego (np. mamy dużą liczbę nagród do wylosowania), to dodatkowo powinniśmy zarejestrować to urządzenie w Urzędzie Celno-Skarbowym (UCS). To dodatkowe 30 dni oczekiwania na uzyskanie z UCS zaświadczenia.

 

  1. Dokumenty

Czasami dział finansowy lub prawny po otrzymaniu wykazu niezbędnych do organizacji loterii dokumentów rozkłada bezradnie ręce… I przekazuje odmowę. A przecież wystarczy zgromadzić kilka rutynowych „papierków”:

– pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej organizatora loterii w IAS,

– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

– zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

– zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności celnych,

– dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia źródeł finansowania loterii,

– dane członków zarządu i prokurentów,

– gwarancja bankowa wypłaty nagród,

– szacunkowy kosztorys loterii,

– regulamin loterii.

Oprócz tego są jeszcze inne dokumenty wymagane w czasie trwania i po zakończeniu loterii np. protokoły z powołania komisji loteryjnej, protokół z przebiegu losowań itp. Ale jeśli jesteśmy już na tym etapie loterii, to nie problem dla wyspecjalizowanej agencji marketingu bezpośredniego.

 

  1. Koszty loterii

Bezpośredni wpływ na koszty organizacji loterii mają czas trwania loterii, liczba i wartość nagród, liczba i sposób losowań oraz zasięg działań marketingowo-promocyjnych. Planując budżet loterii, w tym ten przeznaczony na zakup nagród, często zapominamy o kosztach nie wynikających bezpośrednio z regulaminu. A są to: 1. opłata na rzecz IAS za uzyskanie zezwolenia na organizację loterii. Stanowi ona 10% wartości nagród i dopiero po jej uiszczeniu można odebrać zezwolenie. 2. wartość podatku dochodowego od osób fizycznych opłacana w imieniu zwycięzcy przy nagrodach o wartości powyżej 2280 zł. 3. koszt gwarancji bankowej w kwocie puli nagród przez okres trwania loterii plus 6 miesięcy po jej zakończeniu. 4. opłata za rejestrację urządzenia losującego w UCS, lub inne opłaty skarbowe.

 

  1. Nadzór

Nad przebiegiem loterii promocyjnej powinna czuwać osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier. To ważne, aby współpracować z taką firmą, która dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami oraz ma doświadczenie w organizacji loterii promocyjnych.

 

  1. Prawo

Oprócz znajomości ustawy o grach hazardowych, powinniśmy być zaznajomieni także z innymi przepisami prawa dotyczącymi:

– rozliczenia podatku dochodowego od nagród (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

– ochrony danych osobowych (RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE)

– wykorzystania zebranych danych do celów marketingowych (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo telekomunikacyjne).

 

  1. Materiały

Bardzo ważną kwestią jest oznaczenie w odpowiedni sposób produktów biorących udział w loterii oraz przejrzyste opisanie zasad uczestnictwa w loterii na stronie dedykowanej loterii, a także na innych materiał promocyjnych. Dla zachęty konsumenta, czyli potencjalnego uczestnika loterii, warto w komunikacji poinformować o:

– nazwie loterii

– miejscu, w którym można kupić produkt/usługę

– rodzaju i liczbie produktu/usługi, który należy kupić aby wziąć udział w promocji

– czasie trwania sprzedaży promocyjnej

– sposobie zgłoszenia udziału w loterii

– konieczności zachowania dowodu zakupu/elementu produktu

– gdzie można znaleźć regulamin loterii

– tym, jakie są nagrody do wygrania.

 

Nasza agencja DCN Direct pomaga firmom przy akcjach, które wymagają intensywnej obsługi konsumentów w czasie trwania różnych promocji. Za nami setki różnych akcji i wiele lat doświadczeń. Dołącz i TY!

 

Kostki do gry