www.dcn.pl - dla Ciebie Najlepszy marketing
dcn direct
ul. Goworowska 6B
03-353 Warszawa

ABC ochrony danych osobowych

MODA NA LEGALNE DANE KLIENTA

WSZYSTKICH NAS OPANOWAŁA MODA NA ZBIERANIE DANYCH O KLIENTACH. ROBIMY TO W INTERNECIE, W SKLEPACH I PRZEZ RÓ ̊NORODNE AKCJE MARKETINGOWE. CHCEMY LEPIEJ POZNAĆ POTRZEBY KLIENTÓW I PRZYGOTOWAĆ NASZĄ OFERTĘ SPECJALNIE DLA NICH.

 

Sprawa wydaje się oczywista – przy dużej podaży towarów i usług trzeba bardziej zabiegać o klientów, bo bez dobrej obsługi odejdą do konkurencji. Jest dużo pomysłów na zdobywanie i utrzymanie klientów: promocje sprzedaży, loterie, programy lojalnościowe itp. Coraz częściej łączą się one ze zbieraniem danych osobowych od kupujących lub osób zainteresowanych danym produktem. W ten sposób powstają bazy, zawierające dane osobowe, które zgodnie z Ustawą o ochronie danych oso- bowych z 29.08.1997 roku trzeba zarejestrować w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i odpowiednio je chronić.

Sporo firm wie o tym i dlatego coraz częściej spotykamy poprawnie przygotowane kupony, ankiety, formularze WWW z odpowiednimi formułkami, w których osoba udostępniająca swoje dane zaznacza zgodę na przetwarzanie danych. Najczęściej pod wpływem emocji związanych z zakupami konsumenci szybko wypełniają kupon i w sposób przypadkowy odznaczają zawiłe i długie formułki-zgody. Część pozyskanych danych, mimo ich poprawności, nie mo|e trafić do bazy danych. Powodów jest wiele. Nie ma podpisu na kuponie, nie ma zaznaczonej zgody na przesyłanie e-maili czy SMS-ów lub dane są nieczytelne.

DANE JAK PIENIĄDZE

Można powiedzieć, że dane osobowe są jak pieniądze, bo mają (lub powinny mieć) wartość handlową dla firmy, która jest ich właścicielem. Jeśli jednak nie ma takiej świadomości, to często firmy i współpracujce z nimi agencje reklamowe koncentrują się wyłącznie na przeprowadzeniu akcji marketingowej. Pozyskanymi danymi mało kto się przejmuje. Nie jest dobrze, gdy klient i agencja zapominają, że po zakończeniu akcji mają bazę danych klientów, która sama w sobie jest narzędziem do zarabiania pieniędzy. Im lepsza baza danych, tym większa jej wartość rynkowa dla właściciela. Szczególnie jeśli zamierza w oparciu o nią budować zaufanie i lojalność konsumentów w przyszłości.

Nieznajomość przepisów prawa stwarza właścicielom baz danych zagrożenie utraty dobrej reputacji na rynku. Można tego skutecznie uniknąć, współpracując z doświadczonymi w ochronie danych osobowych, firmami marketingowymi. Outsourcing zarządzania bazą jest często dla firm tańszy od wdrożenia własnej polityki bezpieczeństwa informacji (PBI), zatrudnienia administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i ewentualnego kosztu postępowania administracyjno-prawnego. Często podczas dyskusji o bazach danych zadają moim rozmówcom pytanie: „Czy zdarzyło się Państwu otrzymać kiedyś pismo od GIODO? Jak rozwiązali Państwo ten problem?” Dla większości firm stanowi to duży kłopot operacyjny, bo bez profesjonalnego pełnomocnika, aby odpowiedzieć na to pismo, muszą się spotkać: prezes, prawnik, informatyk, dyrektor marketingu lub sprzedaży, oraz account z agencji reklamowej, która przygotowała akcję.

WIZJA JUTRA

Najczęściej do bazy danych chcemy przyciągnąć jak najwięcej osób. Warto zadać sobie pytanie – a co potem? Czym jedna promocja różni się od drugiej? Zasadniczo niczym. Wszyscy przedsiębiorcy usługodawcy organizują akcje promocyjne i w podobny sposób pozyskują klientów do bazy. Za 5–10 lat programy lojalnościowe staną się standardem na rynku, a konsumenci będą oczekiwali jeszcze większego zaangażowania firmy w ciekawe działania marketingowe.

Dlatego mając swoją bazę, warto budować już teraz głębsze relacje z konsumentami, dając im możliwość rozwoju i wizji jutra. Zachęcam też do wykorzystywania własnej bazy danych do badań marketingowych, bo to najprostsze narzędzie do poznania odbiorców własnych produktów czy usług. Bazę danych warto ciągle aktualizować, wzbogacać o nowe informacje, ale przede wszystkim należy ją chronić! Chroniąc dobrze dane osobowe troszczymy się o komfort klienta i dbamy o jego prywatność. Ma to coraz większe znaczenie dla osób świadomych przysługujących im praw z racji bycia konsumentami.

Co można stracić, jeśli zbiera się dane osobowe, ale się nie dba o nie? Sporo. Wiarygodność i dobry wizerunek na rynku, co zapewne ucieszy konkurencję, a mediom zapewni dobry temat na pierwsze strony gazet.

Beata Horodniczy,
DCN Direct, www.dcn.pl


ABC OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MARKETINGU

1. Sprawdź, czy Twoja firma organizuje akcje marketingowe: eventy, konkursy, loterie, podczas których zbiera dane osobowe konsumentów, również przez WWW.

2. Ustal, czy zebrane dane osobowe będą wykorzystywane do działań marketingowych: SMS-y, e-mailingi, tradycyjna wysyłka pocztowa, telemarketing.

3. Określ cel i zakres zbieranych danych – co i dlaczego chcesz wiedzieć o konsumencie (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, wiek itp.).

4. Zapytaj w dziale prawnym Twojej firmy, czy macie już zarejestrowanà bazę danych do celów marketingowych w Biurze GIODO, jeśli nie – to należy to zrobić.

5. Sprawdź też w dziale prawnym lub IT, czy Twoja firma posiada odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, jak wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Jeśli nie, możesz powierzyć przetwarzanie danych osobowych wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

6. Upewnij się, czy Twoja firma jest właścicielem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Wypełnij wniosek dotyczący rejestracji bazy na stronie www.giodo.gov.pl lub powierz to działanie wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

8. Zweryfikuj poprawność klauzul przy zbieraniu danych osobowych.

9. Jeśeli chcesz zbierać adresy e-mail i nry telefonów komórkowych do kontaktów handlowych, to uzyskaj zgody na takie działanie, bo wymaga tego ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Zatwierdź bezpieczny system przekazywania danych osobowych (bazy elektroniczne, kupony i formularze papierowe, dane z WWW) między agencjami reklamowymi, z którymi współpracujesz, a firmą/osobą zajmujàcà się przetwarzaniem danych osobowych.

Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy z DCN Direct, to prosimy o uzupełnienie poniższego formularza kontaktowego

Telefon
Email
Branża
Treść
2009 - 2015 dcn direct   •    All rights reserved
MTWeb   •    powered by mtCMS